Energy Top


Vzdělávání

V roce 2006 zahájila činnost Univerzita ENERGY, která zahrnuje integrovaný komplexní program vzdělávacích seminářů, zaměřený na postupný rozvoj a osvojení konkrétních odborných, komunikačních a prodejních dovedností. Součástí je také osobnostní rozvoj pracovníků a nedílným prvkem pak i vytvoření, podpora a posílení firemní sounáležitosti.

Univerzita Energy nabízí:

a) oblasti

Sekce Odborné vzdělávání

Sekce Supertronic

 

b) formy a metody

- semináře, kurzy, výcviky, koučování

- programy jsou nastaveny ve více úrovních

- teoretický výklad, modelové situace, skupinové řešení problému, texty a další

 

c) péče o posluchače

- harmonické, klidné a příjemné prostředí

- učebny vybavené modení technikou a pro účastníky dopravně dostupné

- pro odborné sympozium využíváme reprezentativnícn prostor pražského hotelu STEP

- spolu s lektory dbáme na přípravu kvalitních, aktuálních a zajímavých vzdělávácích programů

- milé a vstřícné manažerky a manažeři jsou přítomni po celou dobu konání kurzu a jsou připravení se účastníkům věnovat

 

Vzdělávácí programy jsou připravené a realizované podle požadavků na obsahovou náplň, formu a metody, rozsah, termín a místo realizace.